АНГОР ТУМАНИНИНГ  МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ (2020 йил январь-июнь)
25.08.2020 159 0 root

АНГОР ТУМАНИНИНГ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ (2020 йил январь-июнь)

Янгиликлар
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТ СТАТИСТИКА БОШҚАРМАСИ АНГОР ТУМАН СТАТИСТИКА БЎЛИМИ
 
  
АНГОР ТУМАНИНИНГ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
 
 Қисқартма ва шартли белгилар
 
%.
-
фоиз
0,0
-
катта бўлмаган миқдор
млрд. 
-
миллиард
м.
-
марта
млн. 
-
миллион
-
-
кўрсаткичнинг йўқлиги
млн. АҚШ долл.
-
миллион АҚШ доллари 
га
-
гектар
кв.
-
квадрат
т
-
тонна
км.
-
километр
йўловчи-км.
-
йўловчи-километр
м
-
метр
1), 2), 3)......
-
изоҳнинг мавжудлиги

 
 
Мундарижа
Номи
бет.
 
 
Ангор тумани харитаси ва асосий кўрсаткичлари
4-5
 
 
I. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
6-8
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар 
6-8
II. САНОАТ
9-11
Саноат ишлаб чиқариш ҳажми ҳамда саноат ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг ҳиссаси
9
Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш давлат ва нодавлат секторларидаги улуши
10-11
IIIХИЗМАТЛАР
12-15
Xизматлар соҳаси
12
Иқтисодий фаолият турлари бўйича бозор хизматлари
13
Иқтисодий фаолият турлари бўйича хизматлар таркиби ва ўсиш суръатлари
14-15
IV. КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ
16-19
Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи
16-17
Кичик тадбиркорлик субъектлари (фермер хўжаликларисиз)
18
Хорижий инвестиция иштирокидаги ва оилавий корхоналар 
19
V. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ
20-23
Асосий капиталга киритилган инвестициялар
20-21
Янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоийсоҳа объектлари
22
Қурилиш фаолияти
23
VI. ИСТЕЪМОЛ БОЗОРИ ВА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ
 АЛОҚАЛАР
24-26
Туманнинг чакана савдо товар айланмаси
24-25
Туманнингташқи савдо айланмаси
26
VIIҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ
27-33
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши
27
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасининг асосий кўрсаткичлари
28
Деҳқончилик
29-31
Чорвачилик
32-35
VII. ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ
36-39
Аҳоли сони
36
Аҳолининг табиий ҳаракати ва миграция кўрсаткичлари
37
Туманнинг ижтимоий кўрсаткичлари
38
Туман бўйича ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи
39

 
Сурхондарё вилояти 
Ангор туманининг харитаси

 Вилоят
Сурхондарё
Туман
Ангор
Маркази
Ангор шаҳарчаси
Ташкил топган вақти
28.11.1979 йил
Умумий майдони, минг кв.км
0,39
Маҳалла фуқаролари йиғинлари сони
36 та
Аҳоли пунктлари
27 та
2020 йил 1 июль ҳолатидаги
доимий аҳоли сони, минг киши
133,3
ш.ж.: эркаклар
66,7
аёллар
66,6
Чегарадош туманлар
Термиз, Жарқўрғон, Қизириқ, Музработ туманлари
Вилоят марказигача бўлган масофа, км
30 км
 
  • I.      ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
 
 
 
 
 
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
(2020 йилнинг январь-июн ойларида)
 
Жами
Аҳоли жон бошига
млрд. сўм
2019 йилнинг январь-июнига нисбатан фоизда
минг сўм
2019 йилнинг январь-июнига нисбатан фоизда
 
 
 
 
 
Саноат 
58,0
110,3
437,4
107,8
Истеъмол товарлари
27,5
100,0
207,3
97,8
Асосий капиталга инвестициялар
147,4
109,7
1110,8
107,2
Қурилиш ишлари
86,3
102,1
650,3
99,7
Чакана товар айланмаси
243,2
94,2
1832,5
92,0
Хизматлар, жами
85,4
101,2
643,3
98,9
 
 
Ташқи савдо айланмаси
(млн. АҚШ доллари)
 
Ташқи савдо айланмаси
Экспорт
Импорт
Сальдо
 
 
 
 
 
2020 йилнинг январь-июн ойларида
6,0
4,1
1,9
2,2 
  Ангор туманининг Сурхондарё вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари
 
(январь-июн ойларида)
 
 
Ҳажм млрд. сўм
2019 йилнинг январь-июнига нисбатан фоизда
Ангор туманининг Сурхондарё вилоятида
тутган улуши,
 %да
 
 
 
 
Саноат маҳсулоти
58,0
110,3
2,4
Истеъмол товарлари
27,5
100,0
2,9
Асосий капиталга киритилган инвестициялар
147,4
109,7
4,6
Қурилиш ишлари
86,3
102,1
3,8
Юк айланмаси
(млн. тн-км)
18,7
101,8
4,8
Йўловчи айланмаси
(млн.йўловчи-км)
212,0
90,2
8,3
Чакана товар айланмаси
243,2
94,2
4,0
Хизматлар, жами
85,4
101,2
2,4
Ташқи савдо айланмаси
(млн. АҚШ долл
.)
6,0
44,5
3,3
Экспорт
4,1
64,1
4,2
Импорт
1,9
26,8
2,3

Асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили
 
 
2020 йил январь–июн, млрд. сўм
Ўзбекистон Республикаси
Сурхондарё вилояти
Ангор тумани
Саноат
166868,8
2445,9
58,0
ўсиш суръати, фоизда
98,1
106,1
110,3
Истеъмол товарлари 
54639,2
943,4
27,5
ўсиш суръати, фоизда
101,2
99,7
100,0
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
97 194,0
9 179,9
577,4
ўсиш суръати, фоизда
102,8
103,4
95,2
Асосий капиталга инвестициялар
84806,7
3243,1
147,4
ўсиш суръати, фоизда
87,2
91,7
109,7
Қурилиш ишлари
43017,1
2272,4
86,3
ўсиш суръати, фоизда
107,3
104,9
102,1
Чакана товар айланмаси
91251,9
6050,4
243,2
ўсиш суръати, фоизда
100,7
95,7
94,2
Жами хизматлар
100647,0
3608,5
85,4
ўсиш суръати, фоизда
102,6
102,9
101,2
Экспорт, млн.АҚШ доллари
6285,4
97,3
4,1
ўсиш суръати, фоизда
77,4
80,5
64,1
Импорт, млн. АҚШ доллари
9570,4
84,1
1,9
ўсиш суръати, фоизда
85,0
66,0
26,8
 
 Ангор тумани асосий иқтисодий кўрсаткичларида кичик бизнес улуши
 (2020 йил январь-июн ойларида, фоиз ҳисобида)
 
 
  • I.      САНОАТ
 
 
      Дастлабки маълумотларга асосан, 2020 йилнинг январь-июнь ойларида Ангор туманида фаолият кўрсатаётган саноат корхоналари томонидан 58,0 млрд. сўмлик саноат махсулотлари ишлаб чиқарилишига эришилди ва 2019 йилга нисбатан ўсиш суръати 110,3 % ни ташкил этди. Ҳисобот йилида 27,5 млрд. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиб, 2019 йилга нисбатан 100,0 фоизни ташкил этди. 
Саноат ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг ҳиссаси
      Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз ички бозорини товар ва хизматлар билан таъминлашда, аҳоли бандлиги ва реал даромадларини оширишда, ресурсларни оқилона тақсимлаш ва улардан самарали фойдаланишда, ижтимоий гуруҳлар даромадларининг номутаносиблигини камайтиришда, иқтисодиётнинг турли тармоқлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни яхшилашда катта аҳамиятга эга бўлиб, ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг асосий катализатори ҳисобланади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари бозор конъюнктураси ўзгаришларига ҳам, истеъмолчи талаби ўзгаришларига ҳам тез мослашишга қодир бўлиб, истеъмол бозоридаги мувозанатни ушлаб туришда муҳим роль ўйнайди, шунингдек, рақобат муҳитининг шаклланишига хизмат қилади. 2020 йилнинг январь-июнь ойларида туманда 58,0млрд. сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилиши амалга оширилган бўлиб, шундан 52,2млрд. сўм ёки умумий ҳажмнинг 89,9% ни кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ташкил қилганлигини кўришимиз мумкин.
 
Давлат ва хусусий секторнинг ўзаро муносабати мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий барқарор вазиятни таъминлашда хусусий бизнеснинг манфаатдорлигини оширишда катта хизмат қилади. Ўз навбатида, мамлакатимизда давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш борасида олиб борилаётган ислоҳотлар натижаси ўлароқ Ангор туманида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмида нодавлат секторнинг улуши салмоқли эканлигини кўриш мумкин. Тармоқ корхоналари томонидан жорий йилнинг январь-июнь ойларида 17,6 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилди ёки ўсиш суръати ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 255,6 % ни ташкил этди, шунинг билан бирга ишлаб чиқариш ҳажмининг тўлиқ нодавлат секторида ишлаб чиқарилиб, умумий ҳажмга нисбатан 100,0 %ни ташкил этди. Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, саноат мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида муҳим ўрин тутади. Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб,Сурхондарё вилояти ва туманларда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажмини туманлараро ҳамда туманларни шаҳар кўрсаткичлари билан таққослаш орқали таҳлил қилиш, саноат маҳсулотини аҳоли жон бошига тўғри келадиган миқдори динамикасини кузатиб бориш, ҳудудлардаги устувор вазифаларни ва ўсиш нуқталарини белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Ўз навбатида, 2020 йилнинг январь-июнь ойларида Ангор туманида саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилиши 58,0 млрд. сўмни ташкил этиб, мазкур кўрсаткич Сурхондарё вилоятининг жами саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилишида 2,4 % ташкил этди. Туманда ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми аҳоли жон бошига 437,4 минг сўмни ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 107,8 %ни ташкил қилганлигини кузатишимиз мумкин. Шунингдек, туманда истеъмол товарлари ишлаб чиқарилиши 27,5 млрд. сўмни ташкил қилиб, Сурхондарё вилоятининг жами истеъмол товарлари ишлаб чиқарилишида 2,9 %ни ташкил этди. Туманда ишлаб чиқарилган истеъмол товарлари аҳоли жон бошига 207,3 минг сўмни ёки 2019 йилга нисбатан ўсиш суръати 97,8 %га етказилганлигини кузатишимиз мумкин.
 
IIIХИЗМАТЛАР
 
 
      Xизматлар соҳасини ривожлантириш ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда мамлакатда олиб борилаётган бозор ислоҳотлари жамиятни ривожлантиришнинг энг муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифаларини ҳал қилишда xизмат кўрсатиш соҳасининг ролини оширишга катта таъсир кўрсатади. Xизматларнинг хилма-хиллиги аҳолининг катта қисмини ҳаёт сифатини ва фаровонлигини яхшилаш имконини беради. Натижада, 2020 йил январь–июнь ойларида хизматлар ишлаб чиқариш ҳажми 85,4 млрд. сўмни ташкил этди. Ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 101,2 % ни ташкил этди.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича бозор хизматлари ишлаб чиқариш
 
(2020 йил январь–июнь ойлари учун)
 
 
Млн. сўм
Ўсиш суръати, 
 % да
Жамига нисбатан % да
 
 
 
 
Хизматлар – жами
85 365,3
101,2
100,0
шу жумладан асосий турлари бўйича:
 
 
 
алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари
711,9
491,4
0,8
молиявий хизматлар
5,4
33,6
0,0
транспорт хизматлари 
37 278,8
50,0
43,7
шу жумладан: автотранспорт хизматлари
36 904,3
49,7
43,2
яшаш ва овқатланиш хизматлари
1899,5
44,4
2,2
савдо хизматлари
30 842,6
37,0
36,1
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар
3 732,8
52,1
4,4
таълим соҳасидаги хизматлар
1201,5
46,8
1,4
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар 
494,3
62,7
0,6
ижара хизматлари
1816,1
57,6
2,1
компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар 
3280,5
54,3
3,8
шахсий хизматлар
3453,4
61,5
4,0
меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар
57,7
37,1
0,1
бошқа хизматлар
590,7
55,4
0,7
 
      Ангор туманида энг катта хизмат транспорт хизматлар (37,3 млрд. сўм) ва савдо хизматлари (30,8 млрд. сўм) га тўғри келади. Энг кичик хизмат ҳажми эса меъморчилик, муҳандислик изланишлари хизматлари (0,1 млрд. сўм), согликни саклаш сохасидаги   хизматлари (0,5 млрд. сўм) ва бошка хизматлар (0,6 млрд. сўм)га тўғри келади. Ангор туманида бўйича юқори улуш транспорт хизматлар (43,7%) ва савдо хизматлари (36,1 %) да қайд этилди. Унча юқори бўлмаган улуш меъморчилик, муҳандислик изланишлари хизматлари (0,1 %), соғлиқни саклаш соҳасидаги хизматлар (0,6 %), бошка хизматлари  (0,7 %), алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари (0,8 %) да қайд этилди.
 
       Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, Ангор туманида 2020 йилнинг 1  июль ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 1 866 тани ташкил қилиб, шундан 1 394 таси ёки 74,7 фоизи фаолият кўрсатмоқда. 
      Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 839 та (45,0 фоизи), савдо 309 та (16,6 фоизи), саноатда 190 та (10,2 фоизи), қурилиш 144 та (7,7 фоизи) соҳаларига тўғри келади.
 
     Ангор туманида 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича тақсимланади
 
Рўйхатдан
 
ўтган
Фаолият
 кўрсатаётган
бирлик 
якунга нисбатан фоизда
бирлик
якунга нисбатан фоизда

 

 
 
 
 

Жами

1 866
100,0
1 394
100,0
шу жумладан:
 
 
 
 
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
839
45,0
391
28,0
Саноат
190
10,2
185
13,3
Қурилиш
144
7,7
139
10,0
Савдо
309
16,6
301
21,6
ташиш ва сақлаш
21
1,1
21
1,5
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар
73
3,9
71
5,1
ахборот ва алоқа
8
0,4
8
0,6
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш
13
0,7
13
0,9
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш
269
14,4
265
19,0
 
     Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 92,7 фоизи нодавлат мулки шаклидаги корхоналар, шундан 19,5 фоизи хусусий корхоналар, 1,1 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги корхоналар, 72,1 фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.
 
    2020 йил январь-июнь ойларида жами 190 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари 187 та).
     Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 31,1 фоизи саноат, 32,6 фоизи савдо, 6,3 фоизи қурилиш ҳамда 2,1 фоизи яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар, соҳаларига тўғри келади. Ҳисобот даврида 55 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган. 
  
Кичик тадбиркорлик субъектлари
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
     2020 йил 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган кичик бизнес субъектлари сони 953 тани ташкил этиб, шундан 930 таси фаолият юритмоқда. Шунингдек, 2019 йил январь-июнь ойларида янги ташкил этилган кичик бизнес субъектлари сони 182 тани ташкил этади. Ўз навбатида фаолиятини тугатган кичик бизнес субъектлари сони 12 тани (жамига нисбатан 1,3 фоиз) ташкил этмоқда.
      Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми савдо 308 та (32,3 фоизи), саноат 189 та (19,8 фоизи), қурилиш 144 та (15,1 фоизи), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 102 та (10,7 фоизи) ҳамда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 73 та (7,7 фоизи)  соҳаларига тўғри келади.
 
2020 йилнинг 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони
 
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
 
Рўйхатга
 олинганлар
Фаолият
 кўрсатаётганлар
бирлик
якунга нисбатан фоизда
бирлик
якунга нисбатан фоизда

 

 
 
 
 

Жами

953
100,0
930
100,0
шу жумладан:
 
 
 
 
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги
102
10,7
100
10,8
саноат
189
19,8
184
19,8
қурилиш
144
15,1
139
14,9
савдо
308
32,3
300
32,3
ташиш ва сақлаш
20
2,1
20
2,2
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар
73
7,7
71
7,6
ахборот ва алоқа
8
0,8
8
0,9
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш
12
1,3
12
1,3
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш
97
10,2
96
10,2
 
 
Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар
 
     Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, Сурхондарё вилоятида 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган чет эл инвестицияси киритилган корхоналар сони 405 тани ташкил қилиб, Ангор туманида 20 тани ташкил этади, шундан фаолият кўрсатаётган 20 та, ташкил этилгани 2 та.

Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот
 
      2020 йилнинг 1 июль ҳолатига Ангор туманида жами 203 та оилавий корхона рўйхатдан ўтган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 93 тага кўпайганлиги кузатилган, фаолият кўрсатаётганлари эса 200 тани ташкил этади. 
Ангор туманида рўйхатдан ўтган оилавий корхоналарнинг Сурхондарё вилоятида тутган улуши 4,6 фоизга тенг.
 
 
 
Рўйхатдан
 ўтган
Фаолият
 кўрсатаётган
01.07.2019 й.
01.07.2020 й.
01.07.2019 й.
01.07.2020 й.
 
 
 
 
 
Сурхондарё вилояти
1 016
4 375
997
4 140
Ангор тумани
110
203
108
200
Сурхондарё вилоятидаги улуши,%
10,8
4,6
10,8
4,8

 
 
V. ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ
 
 
    2020 йилнинг январь–июнь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 147,4 млрд. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 109,7 фоизни ташкил қилди.

    Жорий даврда ўзлаштирилган инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари асосан корхоналарнинг ўз маблағлари (жами инвестициялар ҳажмига нисбатан 2,7%), тижорат банклари кредитлари (10,7%) ҳисобига тўғри келди. 2020 йилнинг январь–июнь ойларида асосий капиталга ўзлаштирилган тўғридан тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажми 71,9 млрд. сўм ўзлаштирилди ва Сурхондарё вилояти бўйича улуши 5,1 фоизни ташкил қилди.
 
    2020 йил январь-июнь ойларида Ангор тумани бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажми
 
(млн. сўм)

Жами хорижий инвестициялар ва кредитлар
шу жумладан:
ҳукумат кафолати остидаги
тўғридан-тўғри
бошқалар

Жами хорижий инвестициялар ва кредитлар
80919,8
9000,1
3936,0
67983,7
шу жумладан:
 Жами хорижий инвестициялар
3936,0
-
3936,0
-
Жами хорижий кредитлар
76983,8
9000,1
-
67983,7
 
Ижтимоий соҳа объектларини қуриш 
 
    Туманда уй-жой қурилишида жами 19,7 млрд. сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди ёки жами инвестициялар ҳажмининг 13,4 фоизини ташкил қилди.
   
      2020 йилнинг январь-июнь ойларида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари
 
 
Барча манбалар ҳисобидан
фойдаланишга топширилди
2019 йил
 январь–июн даврига нисбатан фоизда
жами
шу жумладан қишлоқ жойларда
жами
шу жумладан қишлоқ жойларда
 
 
 
 
 
Уй–жой, умумий майдони, минг.кв.м
25,7
25,7
112,2
112,2
ундан:
 якка тартибдаги уй–жойлар
25,7
25,7
112,2
112,2
якка тартибдаги уй–жойлар
намунавий лойиҳалар бўйича
 шаҳар ва қишлоқ жойларда
-
-
-
-
Касалхоналар, ётоқ ўрни
-
-
-
-
Умумий таълим ва махсус мактаблар, ўқувчилар ўрни
-
-
-
-
Сув тармоқлари, км
-
-
-
-
Газ тармоқлари, км
-
-
-
-
 
     Ангор туманида 2020 йилнинг январь-июнь ойларида умумий майдони 25,7 минг кв. м. бўлган 136 та (2019 йилнинг январь-июнига нисбатан 112,2 фоиз) уй-жой фойдаланишга топширилди.
 
Қурилиш фаолияти
 
     2020 йилнинг январь-июнь ойларида 86301,9 млн. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати 2019 йилнинг январь–июнига нисбатан 102,1 фоизни ташкил этди.

 
       Жорий йилнинг январь–июн ойларида чакана савдо товар айланмаси 243,2 млрд. сўмни ёки 2019 йилнинг шу даврига нисбатан 94,2 % ни ташкил қилди. Йирик корхоналарнинг чакана савдо товар айланмасида (умумий овқатланишни қўшган ҳолда) 8,2 млрд. сўмни ташкил қилади ва умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши 3,4 % ни ташкил қилди. Кичик корхона ва микрофирмаларнинг товар айланмаси 20,4 млрд. сўмга етди, умумий чакана савдо товар айланмасидаги улуши эса 8,4 % ни ташкил қилди. Умумий товар айланмаси ҳажмининг 214,5 млрд. сўми якка тартибдаги тадбиркорлар ва жисмоний шахсларнинг ҳисобига тўғри келди. Ушбу секторнинг жами чакана савдо товар айланмаси ҳажмидаги улуши 83,7 % га тенг бўлди.

 
Жами
Аҳоли жон бошига
млрд. сўм
2019 йилнинг январь-июнига нисбатан фоизда
минг сўм
2019 йилнинг январь-июнига нисбатан фоизда
 
 
 
 
 
Чакана товар айланмаси
243,2
94,2
1569,4
7,3


      Ангор туманида ташқи савдонинг 44,0 фоизни импорт ташкил қилади. импорт январь–июн ойида 1,6 млн. АҚШ долларга тенг бўлди.
Ташқи савдо айланмаси 
(млн. АҚШ доллари)
 
Ташқи савдо айланмаси
Экспорт
Импорт
Сальдо
 
 
 
 
 
2020 йилнинг январь-июн ойларида
6,0
4,1
1,9
2,2
 
     Ангор тумани ташқи савдо айланмаси 2020 йил январь–июнда 6,0 млн. АҚШ долларни, жумладан экспорт 4,1 млн. АҚШ долларни, импорт 1,9 млн. АҚШ долларни, шунингдек ташқи савдо сальдоси 2,2 млн. АҚШ долларни ташкил этди.
 
VII. ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ
 
 
        2020 йил январь-июнь ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми барча тоифадаги хўжаликларда 577,4 млрд. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 95,2 фоизни ташкил қилди.
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасининг асосий кўрсаткичлари
(2020 йил 1 июль ҳолатига)

млрд. сўм
Ўсиш суръати,
 %
2019 йил
2020 йил
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми
529,4
577,4
95,2
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми
524,7
572,0
95,1
шу жумладан:фермер хўжаликлари
49,7
61,2
109,7
деҳқон (шахсийёрдамчи) хўжаликлари
451,3
456,6
88,9
Қишлоқхўжалигифаолиятиниамалгаоширувчиташкилотлар
23,6
54,2
182,1
Деҳқончиликмаҳсулотлариишлабчиқаришҳажми -жами
328,2
332,1
91,8
шу жумладан:фермер хўжаликлари
46,3
57,2
110,3
деҳқон (шахсийёрдамчи) хўжаликлари
259,0
221,5
80,2
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
23,0
53,5
184,9
Чорвачиликмаҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми-жами
196,5
239,9
100,6
шу жумладан:фермер хўжаликлари
3,3
4,1
101,5
деҳқон (шахсийёрдамчи) хўжаликлари
192,4
235,1
100,6
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
0,7
0,7
84,7
Ўрмон хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми
5,2
6,0
101,9
Балиқ хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми
2344,9
2068,2
97,1
 
 
Деҳқончилик.
Қишлоқ хўжалиги экинлари майдони
( 2020 йил 1-июль ҳолатига)

2019 йил
2020 йил
га
ўсиш суръати, %
га
ўсиш суръати, %

Қишлоқ хўжалиги экинлари экилган майдон, жами гектар
15378,0
88,2
22460,0
146,1
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
4743,0
66,2
3750,0
79,1
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
2343,0
102,4
2300,0
98,2
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
8292,0
103,9
16410,0
197,9
Дон ва дуккакли дон экинлари
5409,0
62,5
8474,0
156,7
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
1662,0
29,9
1663,0
100,1
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
694,0
100,0
698,0
100,6
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
3053,0
127,5
6113,0
2,0 м.
Техник экинлар – жами
7617,0
114,6
11269,0
147,9
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
2485,0
199,9
1099,0
44,2
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари


0,0

қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
5132,0
95,0
10170,0
198,2
Ғўза
7617,0
117,7
11260,0
147,8
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
2485,0
199,9
1090,0
43,9
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
5132,0
98,2
10170,0
198,2
Картошка
504,0
109,1
681,0
135,1
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
33,0
2,6 м.
32,0
97,0
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
469,0
104,5
647,0
138,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
2,0

2,0
100,0
Сабзавотлар – жами
1230,0
105,3
1128,0
91,7
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
216,0
196,4
321,0
148,6
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
926,0
104,4
699,0
75,5
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
88,0
51,5
108,0
122,7
Озиқбоп полиз – жами
273,0
131,3
512,0
187,5
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
83,0
2,8 м.
321,0
386,7
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
185,0
113,5
186,0
100,5
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
5,0
33,3
5,0
100,0
Озуқа экинлари – жами
344,0
116,6
395,0
114,8
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
265,0
134,5
314,0
118,5
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
67,0
68,4
69,0
103,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
12,0

12,0
100,0
Мевалар ва резаворларами
1205,0
80,5
1055,0
87,6
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
1003,0
130,6
850,0
84,7
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
199,0
108,7
202,0
101,5
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
3,0
0,6
3,0
100,0
Токзорлар – жами
291,0
119,3
256,0
88,0
шу жумладан:
фермер хўжаликлари
125,0
125,0
87,0
69,6
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
166,0
115,3
169,0
101,8
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
 
2020 йилнинг январь-июнь ойларида деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

тонна
Ўсиш суръати, %
2019 йил
2020 йил
Дон ва дуккакли дон экинлари - жами
20515,0
38126,7
185,8
шу жумладан:фермер хўжаликлари
7244,0
10685,3
147,5
деҳқон (шахсийёрдамчи) хўжаликлари
3469,0
3487,4
100,5
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
9802,0
23954,0
244,4
Картошка
18028,0
18348,2
101,8
шу жумладан:фермер хўжаликлари
318,0
333,1
104,7
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
17520,0
18015,1
102,8
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
190,0


Сабзавотлар – жами
44354,0
30369,6
68,5
шу жумладан:фермер хўжаликлари
1649,0
2351,5
142,6
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
41503,0
26813,1
64,6
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
1202,0
1205,0
100,2
Озиқбоп полиз – жами
8931,0
7986,9
89,4
шу жумладан:фермер хўжаликлари
745,0
137,0
18,4
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
7772,0
7849,9
101,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
414,0
0,0
0,0
Мевалар ва резаворлар–жами
2847,0
3822,0
134,2
шу жумладан:фермер хўжаликлари
1387,0
1316,0
94,9
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
1460,0
2506,0
171,6
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
-
-
-
Узум – жами
1569,0
1448,2
92,3
шу жумладан:фермер хўжаликлари
476,0
225,7
47,4
деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
1093,0
1222,5
111,8
 
     Чорвачилик. 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 101,0 фоизни (жами 39302 бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 101,4 фоизни (17655 бош), қўй ва эчкилар 100,2 фоизни (82096 бош) ташкил этди.
1 июль ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони
 
 
бош
Ўсиш сурати,
 %
2019 йил
2020 йил
 
 
 
 
Йирик шохли қорамоллар
38903
39302
101,0
шу жумладан:Фермерхўжаликлари
711
1110
156,1
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
38177
38177
100,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
15
15
100,0
Улардан сигирлар
17417
17655
101,4
шу жумладан:фермерхўжаликлари
219
337
153,9
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
17198
17318
100,7
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
0
0
0,0
Қўй ва эчкилар
81900
82096
100,2
шу жумладан:фермер хўжаликлари
2210
1026
46,4
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
79690
81040
101,7
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
0
30
0,0
Отлар
237
241
101,7
шу жумладан:фермер хўжаликлари
4
8
200,0
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
233
233
100,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
0
0
0,0
Паррандалар
291
262,6
90,2
шу жумладан:фермер хўжаликлари
9
8,2
91,1
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
263,0
253,3
96,3
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
19
1,1
5,8
 
      Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 98,1 фоизни, фермер хўжаликларида эса 2,8 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 98,1 ва 1,9 фоизни, қўй ва эчкилар 98,7 ва 1,2 фоизни, отлар 96,7  фоизни, паррандалар 96,4 ва 3,1 фоизни ташкил этди.
    2020 йилнинг январь-июнь   ойларида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 5008,2 тонна гўшт (2019 йилнинг шу даврига нисбатан 100,1 фоиз),22427,1 тонна сут (101,1 фоиз), 11955,8 минг дона тухум (101,5 фоиз) ишлаб чиқарилди.
январь-июнь ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари
 
2019 йил
2020 йил
Ўсиш суръати, %
 
 
 
 

Гўшт (тирик вазнда),тонна

5001,0
5008,2
100,1
шу жумладан:
 
 
 
фермерхўжаликлари
55,0
61,1
111,1
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
4946,0
4944,1
100,0
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

3,0

Сут,тонна

22191,0
22427,1
101,1
шу жумладан:фермерхўжаликлари
548,0
289,6
52,8
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
21643,0
22137,5
102,3
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
-
-
-

Тухум,мингдона

11776,0
11955,8
101,5
шу жумладан:фермер хўжаликлари
22,0
29,9
135,9
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари
11694,0
11831,9
101,2
қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
60,0
94,0
156,7

    Фермер хўжаликлари. 2020 йилнинг январь-июнь ойларида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 61,2 млрд. сўмни ташкил қилди. 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига фермер хўжаликларида 1110 бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 337 бош сигир, 1026 бош қўй ва эчкилар, 8 бош от, 8,2 минг бош паррандалар мавжуд.
 
VIIIДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ
 
 
    Дастлабки маълумотларга кўра, 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига Ангор тумани доимий аҳоли сони 133,3 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 1,0 минг кишига ёки 0,7 фоизга кўпайди.
 
Доимий аҳоли сони 
(2020 йил 1 июль  ҳолатига, минг.киши)
 
Жами аҳоли сони
шу жумладан:
эркаклар
аёллар
 
 
 
 
Сурхондарё вилояти
2652,9
1341,0
1311,9
 
 
 
 
Ангор тумани
133,3
66,7
66,7
     Шунингдек, 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига Ангор туманида 50,0 % аёллар ва 50,0 % эркаклар ташкил этган. Демак, Ангор туманида аёллар сони эркаклар сони билан тенг эканлигини кузатишимиз мумкин.
Январь-июнь ойларида аҳолининг табиий ҳаракати 
 
киши
ҳар 1000 аҳолига, нисбатан
2019 йил
2020 йил1)
ўсиш,
 камайиш
2019 йил
2020 йил1)
 
 
 
 
 
 
Туғилганлар
1543
1565
22
24,0
23,7
Ўлганлар
254
250
-4
3,9
3,8
Табиий ўсиш
1289
1315
26
20,1
19,9
Никоҳлар 
516
373
-143
8,0
5,7
Ажралишлар
41
32
-9
0,6
0,5
 
    Туғилиш даражаси. 2020 йилнинг январь–июнь ҳолатига Ангор туманида туғилганлар сони 1565 кишини ташкил қилди ва 2019 йилнинг шу даврига (1543 киши) нисбатан 22 тага кўпайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 23,7 промиллени ташкил қилди ва 2019 йилнинг шу даврига (24,0 промилле) эканлигини кузатишимиз мумкин. 
     Ўлим даражаси. 2020 йилнинг январь–июнь ҳолатига ҳолатига Ангор туманида ўлганлар сони 250 кишини ташкил қилди ва 2019 йилнинг шу даврига (254 киши) нисбатан 4 тага ўлимлар сони камайди. Мос равишда ўлим коэффициенти 3,8 промиллени ташкил қилди (2019 йил январь-июнь 3,9 промилле).
     Табиий ўсиш. Юқоридаги жадвалдан шуни кузатишимиз мумкинки, 2020 йилнинг январь-июнь ҳолатига Ангор туманида 1315 кишини ташкил қилди ва 2019 йилнинг шу даврига (1289 киши) нисбатан кўпайганини кузатишимиз мумкин.
    Никоҳлар ва ажралишлар. 2020 йилнинг январь–июньда ФҲДЁ органларида 373 никоҳлар ва 32 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан 5,7 га никоҳ (2019 йилнинг тегишли даврида 516 га) ва 0,5 га ажралишлар (2019 йилнинг тегишли даврида 41 га) тўғри келади.
     Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2020 йилнинг январь–июнь ойларида Ангор тумани бўйича кўчиб келганлар сони 152 ишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 244 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи минус 92 кишига (2019 йилнинг шу даврида минус 40 киши) тенг бўлди.
Ангор туманининг ижтимоий кўрсаткичлари
 
(1 июль ҳолатига)
 
Сони
Коэффициенти,
 1000 аҳолига нисбатан
2019 йил
2020 йил
2019 йил
2020 йил
 
 
 
 
 
Доимий аҳоли сони,
(минг киши)
130,4
133,3
х
х
Аҳолининг табиий ўсиши (киши)
1289
1315
20,1
19,9
Туғилганлар (киши)
1543
1565
24,0
23,7
Вафот этганлар (киши)
254
250
3,9
3,8
Тузилган никоҳлар (киши)
516
373
8,0
5,7
Никохдан ажралишлар
 (киши)
41
32
0,6
0,5
Кўчиб келганлар (киши)
289
244
3,9
2,3
Кўчиб кетганлар (киши)
289
244
4,5
3,7
 
   Ўртача ойлик иш ҳақи. 2020 йил январь-июнь ойларида Ангор туманида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 1799,7 минг сўмни ташкил этди. Бунда иш ҳақига устама, мукофот, рағбатлантириш хусусиятига эга тўловлар, компенсация ва ишланмаган вақт учун ҳақ каби тўловлар киритилган, шунингдек унинг таркибида жисмоний шахслар даромад солиғи, ижтимоий суғурта ва касаба уюшмасига тўловлар ҳам мавжуд.
 
2020 йил январь–июнь ойлари учун ўртача номинал ҳисобланган иш ҳақи
 
(қишлоқ хўжалиги ва кичик тадбиркорлик субъектларидан ташқари) минг сўм
 
Ўртача номинал
ҳисобланган иш ҳақи
(январь–июнь)
 
2019 й.
2020 й.
 
 
 
Сурхондарё вилояти
1730,0
2093,2Ангор тумани
1473,7
1799,7
 
   
 АНГОР ТУМАН СТАТИСТИКА БЎЛИМИ
 
 Сурхондарё вилоят статистика бошқармаси 
Термиз ш., И.Каримовкўчаси, 62A

www.SURXONstat.uz

электрон почта: surxandaryo.[email protected]inbox.uz
Республикамизда 2022 йилда аҳолини рўйхатга олиш тартиби,  моҳияти ва унинг истиқболлари Республикамизда 2022 йилда аҳолини рўйхатга олиш
Ҳар қандай давлатнинг тарихи – бу, биринчи навбатда, унда яшайдиган халқнинг тарихи, аҳолисининг сони ва таркиби, унинг иқтисодий ва ижтимоий
Бош вазир ўринбосарининг туманга ташрифи Бош вазир ўринбосарининг туманга ташрифи
Жорий йилнинг 18 март куни Сурхондарё вилояти Ангор тумани “Илғор” маҳалласида ташкил этилган “Сурхон Ангор фрутс қишлоқ хўжалиги” ишлаб чиқариш
Сурхондарё вилояти ҳокими Тўра Боболовнинг воҳа аҳолисига Янги йил табриги Сурхондарё вилояти ҳокими Тўра Боболовнинг воҳа
Азиз воҳадошлар! Авваломбор, барчангизни юртимизга қутлуғ қадамлар билан кириб келаётган янги йил билан самимий табриклайман. Сизларга мустаҳкам
Сурхондарёда ёввойи қамишдан тайёрланган маҳсулотдан замонавий мебеллар ишлаб чиқарадиган янги корхона фойдаланишга топширилди Сурхондарёда ёввойи қамишдан тайёрланган
Термиз шаҳрида барча турдаги мебель жиҳозлари ва замонавий МДФ эшикларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган “Комфорт мебель сервис” масъулияти чекланган
Сариосиё туманида замонавий янги боғча фойдаланишга топширилди Сариосиё туманида замонавий янги боғча
Бугун, 30 декабрь куни Сариосиё туманидаги “Нуробод” маҳалласида “Adiba, Nozanin, Sojida ” номли давлат-хусусий шерикчилик асосидаги нодавлат
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив